روش های ارسال کتاب

تهران :ارسال کتاب توسط پیک موتوری ویژه عزیزانی می باشد که در شهر تهران می باشند و کتاب همان روز سفارش با پیک موتوری ارسال می شود .

 

شهرستانها :ارسال کتاب توسط پست پیشتاز ویژه عزیزانی می باشد که خارج از شهر تهران می باشند و کتاب طی 48 ساعت با پست پیشتاز 

خدمت شون ارسال می شود.