روش های ارسال کتاب

تهران :ارسال کتاب توسط پیک موتوری می باشد.هزینه پیک کتاب برای شما تهرانی های عزیز مبلغ 15000 تومان می باشد و این مبلغ فرق نداره که شما یک عدد کتاب خرید کرده باشید و یا تعداد بیشتری کتاب در سبد خرید شما باشد...

 

شهرستانها :ارسال کتاب توسط پست پیشتاز می باشد.هزینه پیک برای شما شهرستانی های عزیز مبلغ 25000 تومان می باشد و این مبلغ فرق نداره که شما یک عدد کتاب خرید کرده باشید و یا تعداد بیشتری کتاب در سبد خرید شما باشد...