شیوه های مختلف پرداخت

1-پرداخت در محل که آن دسته از مشتریانی که تمایل دارند هزینه سفارش خود را هنگام دریافت محصول پرداخت کنند، که ویژه دوستانی می باشد که در تهران سکونت دارند...

2- پرداخت به صورت کارت به کارت  می باشد آن دسته عزیزان می توانند وجه سفارش خود را به شماره کارت های قیده شده در این قسمت کارت به کارت نمایند.

 

 

شماره حساب بانک کتاب پارسامهر:

 

شماره کارت : 5859831172120304

 

بانک تجارت به نام محسن علیزاده